Saps què és la veu passiva i per què has de evitar-la en la majoria dels casos?

En la nostra anàlisi de l’comportament dels cercadors hem detectat que Google resta punts de SEO a algunes publicacions que contenen més d’un 15% de frases passives, per tant és recomanable fer servir la veu passiva en un màxim de el 10% de les oracions. En aquesta publicació, respondrem algunes preguntes sobre la veu passiva encara que no sóc un expert en llengua, faré tot el possible.

En primer lloc, explicarem qüestions a tenir en compte per a realitzar frases passives, després, aclarirem per què és millor evitar la veu passiva en les publicacions. Després d’això, explicarem de què es tracta i finalment, descriurem algunes situacions en les que el seu ús té molt sentit.

Qüestions a tenir en compte

  1. No totes les oracions poden passar-se a veu passiva
  2. Perquè una oració pugui ser activa o passiva ha de tenir un verb, un subjecte i un complement directe, és a dir, un ésser (subjecte) que realitza una acció (verb) i un destinatari de l’acció de l’verb (complement directe)

Exemples d’oracions que es poden passar de veu passiva a veu activa:

  • Activa: Vaig a visitar un periodista
  • Pasiva: Un periodista va ser visitat per mi

Otra frase en voz activa y pasiva:

  • Activa: Vaig a comprar-me un ordinador
  • Pasiva: Un ordinador serà comprat per mi

Com podem comprovar la frase en veu passiva és més llarga i més difícil d’entendre. Podem utilitzar-les però amb moderació, per exemple per donar un toc humorístic. Però no és recomanable escriure en veu passiva més que unes poques frases en cada publicació. Recomanem un màxim d’un 10% respecte a el text. Per exemple si tenim un text de 200 paraules un deu per cent seria un paràgraf en veu passiva de 20 paraules com a màxim o dues frases de 10 paraules, no més.

Per què hauríem d’evitar utilitzar la veu passiva?

1. Es prolix

En primer lloc, les oracions passives són prolixes. L’alternativa passiva a una oració activa és simplement més llarga. Per exemple, consideri aquestes dues oracions:

1. La veu passiva gairebé sempre fa que el seu missatge sigui menys clar.

2. El seu missatge gairebé sempre es fa menys clar a l’usar la veu passiva.

Transmet el mateix missatge utilitzant el passiu però afegint tres paraules. Quan s’usa en excés la forma passiva en el seu text, això realment pot sumar-s’hi.

2. L’estructura de l’oració és complexa

En primer lloc ja hem vist que en la majoria dels casos la veu passiva requereix de més paraules per dir el mateix.

En segon lloc, la veu passiva utilitza una estructura d’oració que requereix més esforç cognitiu. El seu lector dedicarà una valuosa memòria de treball a donar-li sentit a la pregària. Això disminueix la probabilitat que transmeti el seu missatge.

Vegem per exemple aquesta oració en veu passiva:

JF Kennedy va ser assassinat el 1963 a Dallas, Texas per Lee Harvey Oswald.

Explorem per què la forma passiva exigeix més esforç. Com vaig escriure abans, l’estructura bàsica de l’oració activa és bastant consistent i lògica. La veu passiva li dóna la volta a això. Primer es llegeix el que es va veure afectat. Després llegeixes el que li va succeir. Finalment, aprèn com es va veure afectat. Descobreixes qui o què va ser el responsable només a la fin. Aquesta seqüència difereix de la forma en què generalment li donem sentit als esdeveniments.

A més, esperem que l’actor estigui en la posició de subjecte, de manera que estem una mica desorientats. Això vol dir que construir una imatge del que succeeix pren un moment més. Novament, aquests moments poden sumar-se fàcilment si abusa de la veu passiva.

En l’exemple, no hi ha cap benefici addicional a l’usar el passiu: l’oració activa transmet la mateixa informació. Sempre que utilitzi la veu passiva, considera si hi ha disponible una alternativa activa millor.

De què tracta la veu passiva?

En la veu passiva, l’actor i el receptor s’intercanvien. El receptor es converteix llavors en subjecte gramatical. Tingues en compte que el significat de l’oració roman igual, l’única diferència és l’ordre de les paraules.

Ex. “La mare em va abraçar” va abraçar en passat força a començar amb el verb ser en temps passat, per tant, l’oració en passiva seria: “Vaig ser abraçat per la mare”

Quan té sentit utilitzar veu passiva? Quines són les excepcions?

De vegades, fer servir la veu passiva pot ser l’única forma lògica de redactar una oració. En la seva majoria, això passa quan l’actor és desconegut o irrellevant. Per il·lustrar això, vegem un exemple:

En la veu passiva, l’actor i el receptor s’intercanvien.

No hi ha un actor identificable aquí, ni seria rellevant. Després de tot, estem parlant d’una acció general, no específica. Qualsevol oració activa alternativa seria menys clara i concisa que l’oració passiva que vaig escriure, pel que és la millor opció disponible.

Alternativament, és possible que vulgueu utilitzar una oració passiva per centrar-se en el receptor. Això funciona quan l’objecte és més central per al tema que l’actor

Amèrica va ser re-descoberta en 1492 per Cristóbal Colón.

En aquest cas se li vol donar més importància a el lloc que a l’descobridor

Conclusió

Això vol dir que no estem aquí per dir que s’evitin les oracions passives com una plaga. Si l’oració passiva supera l’alternativa activa, és clar: usa-! Les regles sobre l’estil gairebé mai estan escrites en pedra, així que no cometes l’error de seguir la regla d’or massa estrictament. Fes el que et sembli correcte i el que fa que el teu text flueixi bé. Generalment és suficient un màxim de l’10%.

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Skip to content