L’ús de paraules de transició millora la llegibilitat

Com hem escrit i llegit en nombroses ocasions … no n’hi ha prou amb escriure un text amb un contingut original i sense errors de sintaxi. En aquesta ocasió vaig a escriure sobre les paraules de transició.

Per tal de guiar un lector haurem d’usar paraules de transició, també anomenades paraules de senyalització (aquelles que donen adreces als seus lectors). Són paraules que ofereixen al lector contingut exclusiu com opinions personals, conclusions, comparacions.

Per tant quan fem servir paraules com “per tant”, “en conseqüència”, “de Hai” … estem aportant paraules de senyalització o transició.


També podem utilitzar paraules de transició amb comparacions (menor que, més aviat), per exemple: “El producte és menor que l’anterior però personalment els veig més aviat petit”

Exemples de paraules de transició o senyalització

Enumerar: i, en primer lloc, també, un altre, a més, finalment, a més
Explicaciar: perquè, de manera que, a causa de, mentre que, ja que, per tant
Contrast de comparació: mateix, menys, més aviat, mentre que, però, enfront de, per molt que, ja sigui
Conclusió: com a resultat, per tant, en conseqüència, per tant, en conclusió
Hipotesis: sembla que, potser, probablement, gairebé
Èmfasi: sobretot, més notable, especialment rellevant

Utilitzar paraules de senyalització és com posar ciment entre les seves frases. les paraules de transició mostren als seus lectors la connexió entre oracions i paràgrafs.

Pot ser difícil de corregir els textos que ja estan escrits. Assegura’t d’utilitzar les paraules de transició quan estàs resumint, enumerant o comparant. Utilitzar les paraules de senyalització pot ajudar a les persones a comprendre el missatge principal del seu text més també és interpretat pels algoritmes de Google tingut en compte en els rànquings de rellevància.

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Skip to content