Mejorar posicionamiento web en buscadores¿ Que és el SEO ? en 5 paraules …
millorar posicionament web en cercadors

El SEO o Optimització de motors de recerca és el procés de millorar posicionament web en cercadors, hi ha moltes formes d’optimitzar la visibilitat d’un lloc web en els resultats orgànics dels diferents cercadors. També és freqüent nomenar-pel seu títol anglès, SEO (Search Engine Optimization en Wikipedia). També és comú anomenar posicionament web, encara que aquest terme no resulta tan precís, ja que engloba altres fonts de trànsit fora dels motors de cerca.

En els últims anys, la generalització de les estratègies de posicionament en cercadors i la seva implementació en un major nombre de llocs web, han aconseguit generar la consciència que ocupar els primers llocs en les pàgines de resultats pot ser crucial per a un lloc web.

Els motors de cerca estan incorporant noves variables (algoritmes) i actualitzant els ja existents constantment, per això cal tenir-ho en compte per a l’optimització d’un lloc web. Recerques locals, o recerques personalitzades són alguns d’aquests nous tipus de posicionament, a l’les tècniques ja existents com linkbuilding extern (compra d’enllaços / backlinks), linkbuilding intern, optimització del contingut, anàlisi de tendències i de la competència, xarxes socials, etc. …

Si vols seguir la informació de la font original pots seguir el següent enllaç

Disseny de webs i SEO a SIAICA Solucions Informàtiques

Autor: Carlos Ruiz Zaragoza

Vam provar les tècniques SEO white hat i black hat en llocs de proves (dominis i subdominis) abans de recomanar, criticar o censurar qualsevol forma de posicionament il·lustrades en Millorar SEO by SIAICA Solucions Informàtica.

Treballs de SEO

A continuació publicaré les pagines web amb les que hem treballat o estem treballant actualment per aconseguir millorar el seu posicionament en cercadors.

Skip to content