Primers passos per crear un lloc web

Abans de començar a crear un lloc web és necessari tenir en compte alguns detalls, factors importants que poden ocasionar problemes i desajustos si no estan detallats des del principi.

¿Què necessitem per crear una web?

1. Contingut complet abans de començar

Envieu tot el material acabat. És probable que no el tingui, i que vulgui veure alguna cosa per aprovar-lo abans d’enviar-te el contingut però això em fa treballar doble i li augmentaria els seus costos.

Aquí comencen els problemes: hi ha imatges, o no n’hi ha? ¿Van aquestes associades al text, o són de farciment i pots posar-les on vulguis? ¿Hi ha gràfiques? ¿De quin tipus? ¿Hi ha cites o textos explicatius paral·lels al text principal? ¿Quants graus té la jerarquia de textos? Tots aquests elements s’han de tenir en compte abans de començar a ficar contingut, no només per fer bé la previsió de l’espai, sinó perquè hauran de ser dissenyats també perquè s’integrin elegantment al costat del text. Fer-ho sobre la marxa pot significar que ens quedin espais buits, que la pàgina es descompensi, que sembli “ajustada”, etc.

2. Estudia la composició

Una vegada que tens tot el material ja pots començar a pensar en com es va a veure. Pregunta al client si vol que sigui d’una mida en concret, no fos cas que ho vulgui com la resta de les seves publicacions i el teu hagis fet la composició apaïsada.

No està de més que el client enviï un article i escrigui al els valors dels marges, espais, cossos de la tipografia, etc. Url de web que li agradin Així tindré sempre visible per als passos següents. I sobretot s’eviten malentesos

3. Tipografies

Quan estiguis realitzant la composició, tingues una cura especial amb les tipografies. En una peça on el text va ser el protagonista, serà el transmissor del contingut i va ocupar el 70% de la nostra pàgina, hem d’estudiar bé les fonts que farem servir.

En cas de dubtes, tria una que tingui una família extensa i completa. Us estalviarà maldecaps.

4. Plantejament d’objectius per a la teva pàgina web

  • Breu descripció dels continguts de la pàgina, el seu títol principal, etc.
  • Finalitat que persegueixo en fer-la (informar, fer negoci, entretenir, etc.)
  • Pàgines semblants a la meva, què puc oferir jo que no tinguin elles per atreure al meu públic objectiu, etc.
  • Hardware, software, documentació que necessito per realitzar-la i de quina disposo realment.
  • Descriure quin és el meu públic objectiu, nivell informàtic, idiomes, interessos, problemes físics, etc. per adaptar la pàgina a les seves característiques.
  • On es va a visualitzar la web; navegadors més utilitzats, connectors, elements específics, etc.

5. Estructurar el contingut de la pàgina

És convenient que dibuixem un organigrama amb totes les parts del lloc web, distribuint el text, els gràfics, els vincles a altres documents i altres objectes multi-mitjana que es considerin pertinents, mitjançant el qual anar creant l’estructura de la pàgina web. Abans de començar a desenvolupar la teva pàgina web a l’ordinador, has de tenir molt clar quins seran els seus continguts, la seva estructura, el nom de la pàgina, etc. coses que no s’han de fer sobre la marxa per evitar rectificacions innecessàries, treball inútil i pèrdues de temps. Hi ha diverses maneres d’estructurar el contingut d’un web:

En arbre: Aquesta estructura està composta per una pàgina principal que enllaça amb altres pàgines, les quals, al seu torn, enllacen amb altres pàgines de nivell inferior. D’aquesta manera s’agrupen les pàgines web en nivells, de tal manera que per arribar del primer a l’últim s’ha de passar per tots els intermedis. Aquesta estructura és poc navegable si tenim una web amb moltes pàgines, perquè per veure les pàgines d’una altra branca hem de retrocedir fins a la pàgina principal, fent la navegació molt pesada.

Estilo arbol

En llista: Aquesta estructura és l’oposada a l’anterior. En ella no hi ha pàgina principal ja que totes estan en el mateix nivell. Per arribar a l’última pàgina cal recórrer totes les anteriors. És una estructuració molt adequada per a la presentació de manuals o aplicacions on l’usuari hagi de recórrer forçosament una sèrie de pàgines web per aconseguir el seu objectiu.

Estilo lista

Mixta: Aquesta estructura és una combinació de les dues anteriors. Les pàgines estan jerarquitzades en nivells, els quals al seu torn estan connectats entre si en forma de llista. Aquesta estructura és molt més navegable i pràctica, ja que permet poder desplaçar-se de branca en branca sense necessitat de tornar a la pàgina principal per fer-ho.

mixta

En xarxa: Aquesta estructura suposa que totes les pàgines del web estan connectades entre si, per la qual cosa és una estructura més complexa i menys ordenada. El seu avantatge és que des de cada pàgina podem anar a qualsevol altra del lloc. No obstant això, requereix molta planificació per evitar oferir al visitant un caos d’enllaços innecessaris.

red

Un cop tinguis clar el que vols fer i la seva estructura bàsica pots començar a recopilar informació per confeccionar cada secció de la teva pàgina web. D’acord vagis investigant sobre el tema de la web, gairebé amb seguretat aniràs realitzant modificacions tant en l’estructura com en els seus continguts per adaptar-la millor al que has après, pel que és convenient que treballis sobre esborranys, no amb versions definitives, t’estalviaràs molta feina. Per exemple, pots haver decidit fer un web sobre Ferrari, i pel que fa al seu disseny voler col·locar un menú a l’esquerra amb les seccions principals, un cos central amb el contingut de la secció i una última columna a la dreta on inserir la teva publicitat . No obstant això, pot ocórrer fàcilment que en buscar informació sobre la seva escudaría trobis tanta i tan diversa que arribis a la conclusió que és més còmode per als visitants col·locar un menú de navegació específic de la secció en l’esquerra i el principal a la dreta per que puguin navegar per la secció amb rapidesa. Pel que si ja vas fer la pàgina definitiva de la secció anomenada escudaría, hauràs de retocar-per adaptar-la a les teves noves necessitats, el que suposa una despesa de temps i esforç innecessari.

6. Diseñar

Un cop tinguis feta l’estructura, recopilada prou informació i completat el contingut de diverses seccions, tens prou material com per saber amb més precisió el que vols i pots demanar pressupost del teu projecte.

Vols una botiga online? Vols més connectar-la amb un o diversos punts de venda en cadascuna de les teves botigues físiques?

Ves al contingut