Construcció de Buscar Amor en la Red

En aquesta ocasió m’ha tocat muntar una web Community on es permeti el contacte entre usuaris amb subscriptors per pagament.

Estructra de BuscarAmor.es

L’estructura interna és bàsica. S’utilitza una base de dades de MySQL per emmagatzemar els usuaris, configuracions i publicacions. L’estructura de les URL ‘s és amigable i només mostra slug les pàgines que pertanyen a altres pàgines o les fitxes que estan dins d’algun directori.

Ex. Www.buscaramor.es/categoria/pagina

Tota la web es he implementat en un sistema segur HTTPS amb un certificat SSL de còmode amb certificació (logo a pàgina de pagament) de manera que els usuaris no han de preocupar-se que la informació pugui ser llegida per bots o hakers malintencionats. Les seves dades estan segurs sota claus de 256bits.

Si els usuaris utilitzen claus senzilles aquestes podrien ser hakeadas per terceres persones i això ocasionaria el robatori de dades (no financers) pel que recomanem que els subscriptors i afiliades utilitzin claus que combinin lletres i números a més d’afegir alguna lletra majúscula i si és possible algun caràcter especial com un? (Interrogant) 01:00 – guió, etc per fer-la insuperable.

Les dades financeres i de pagaments es tramiten amb la plataforma paypal pel que les dades financeres i de pagaments depenen d’aquesta plataforma especialitzada en aquests menesters i molt més segura que qualsevol altra web no orientada a pagaments com una botiga en línia.

Funcions i capacitats de BuscarAmor.es

Els usuaris subscrits han de poder veure les fitxes completes de les dones afiliades i poder enviar missatges privats a aquestes noies. A més s’han creat filtres per buscar criteris que coincideixin amb els patrons de recerca; com ara rang d’altura i d’edat, color d’ulls i de cabell, estudis, país de residència, estat civil, idiomes parlats …

Les fitxes tenen 2 fotos principals i una galeria de 8 imatges més.

Colors de BuscarAmor.es

Els colors escollits van ser Blau i taronja (daurat) a més dels imprescindibles blanc i negre, així que treballem amb tonalitats d’aquests fent el menú amb blanc negre i blau, el peu de pàgina en gris fosc amb els botons blaus i blancs a més d’una fila blau dalt ia sota del contingut que dóna un toc de distinció.

Captures de pantalla de BuscarAmor.es

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Skip to content