Llicència pública general de GNU

La Llicència pública general de GNU és una llicència lliure, sense drets per a software i un altre tipus d’obres.

Licencia gratuita GNU

Les llicències per a la majoria del software i altres treballs pràctics estan dissenyades per prendre-us la llibertat de compartir i modificar els treballs. Per contra, la Llicència pública general de GNU pretén garantir la llibertat de compartir i modificar totes les versions d’un programa per assegurar-se que segueix sent software lliure per a tots els seus usuaris. Nosaltres, la Fundació per al software Lliure, fem servir la Llicència pública general de GNU per a la majoria del nostre software; s’aplica també a qualsevol altre treball publicat d’aquesta manera pels seus autors. Vostè pot aplicar-la als seus propis programes.

Quan parlem de software lliure, ens referim a la llibertat, no de preu. Les nostres Llicències Públiques Generals estan dissenyades per assegurar-nos que vostè té la llibertat de distribuir còpies de software lliure (i cobrar per ells si ho desitja), que rebeu el codi font o que el pugueu rebre si el voleu, que pugueu modificar el software o utilitzar fragments d’ell en nous programes lliures, i que vostè sap que pot fer aquestes coses.

Per protegir els vostres drets, hem d’evitar que altres li neguin aquests drets o demanar-li que renunciï als drets. Per tant, calen unes certes responsabilitats si distribueix còpies del programari, o si el modifica: responsabilitats per a respectar la llibertat dels altres.

Per exemple, si distribueix còpies d’un programa, ja sigui gratuïtament o per una tarifa, ha de transmetre als destinataris els mateixos drets que vostè va rebre. Comprovi que ells també reben, o poden aconseguir el codi font. I ha de saber aquests termes de manera que coneguin els seus drets.

Desenvolupadors que utilitzen la GNU GPL protegeixen els seus drets amb dos passos: (1) afirmen els drets d’autor del software, i (2) ofereixen aquesta llicència que us dóna permís legal per copiar, distribuir i / o modificar-lo.

Per a la protecció dels desenvolupadors i autors, la GPL explica clarament que no hi ha cap garantia per a aquest software lliure. Pel bé de tots dos, usuaris i autors, la GPL estableix que les versions modificades s’han de marcar com canviat, pel que els seus problemes no siguin atribuïts per error als autors de versions anteriors.

Alguns dispositius estan dissenyats per a negar a l’usuari per instal·lar o amb petites modificacions del software dins d’ells, tot i que el fabricant pugui fer-ho. Això és fonamentalment incompatible amb l’objectiu de protegir la llibertat dels usuaris per modificar el software. El patró sistemàtic de tal abús es produeix en l’àrea de productes per a particulars, que és precisament on és més inacceptable. Per tant, hem dissenyat aquesta versió de la GPL per prohibir la pràctica d’aquests productes. Si apareguessin problemes similars en altres àmbits, estarem preparats per estendre aquestes prestacions a les de les futures versions de la GPL, segons sigui necessari per a protegir la llibertat dels usuaris.

Finalment, tot programa està constantment amenaçat per les patents de software. Els estats no han de permetre que les patents restringeixin el desenvolupament i ús de software en ordinadors d’ús general, però en els que sí, volem evitar el perill especial que les patents aplicades a un programa lliure puguin fer-lo efectivament propietari. Per evitar això, la GPL estableix que les patents no es poden utilitzar per fer el programa no lliure.

Els termes i condicions per a la còpia, distribució i modificació

TERMES I CONDICIONS

0. Definicions

“Aquesta Llicència” es refereix a la versió 3 de la Llicència Pública General GNU.

“Drets d’autor” també significa les lleis del dret d’autor com els que s’apliquen a altres tipus d’obres, com les màscares de semiconductors.

“El Programa” es refereix a qualsevol obra subjecta al dret llicenciat sota aquesta Llicència. Cada concessionari es dirigeix ​​com “vostè”. “Llicenciataris” i “destinataris” poden ser persones o organitzacions.

Per a “modificar” un treball significa copiar o adaptar tot o part de l’obra d’una manera que requereixi permís de copyright, que no sigui la realització d’una còpia exacta. El treball resultant es denomina “versió modificada” de l’obra anterior o treball “basat en” el treball anterior.

Un “treball emparat” pot ser tant el Programa no modificat com un treball basat en el Programa.

Per a “propagar” un treball significa fer qualsevol cosa amb ell que, sense permís, que li faci directament o indirectament responsable d’infringir les lleis de drets d’autor aplicables, excepte executar en un ordinador o la modificació d’una còpia privada. Propagació inclou la còpia, distribució (amb o sense modificacions), posar a disposició del públic, i en alguns països d’altres activitats també.

“Distribuir” una obra vol dir qualsevol tipus de difusió que permet a altres parts fer o rebre còpies. La mera interacció amb un usuari a través d’una xarxa informàtica, sense transferència d’una còpia, no està transmetent.

Un usuari interactiu interfície mostra “Avisos legals apropiats” en la mesura que inclou una eina de gran utilitat i destacades que (1) mostra un anunci de copyright, i (2) li diu a l’usuari que no hi ha cap garantia per al treball ( excepte per a la mesura en què es proporcionen garanties), que els llicenciataris poden transmetre el treball sota aquesta llicència, i com veure una còpia d’aquesta llicència. Si la interfície presenta una llista d’ordres o opcions d’usuari, com un menú, un element destacat en la llista compleix amb aquest criteri.

1.Codi Font

El “codi font” d’una obra vol dir la forma preferida de l’obra per realitzar modificacions a la mateixa. “Codi objecte” significa qualsevol forma no font d’un treball.

Una “Interfície Estàndard” es refereix a una interfície que sigui és un estàndard oficial definit per un organisme de normalització reconegut, o bé, en el cas de les interfícies especificades per a un llenguatge de programació particular, un que s’utilitza àmpliament entre els desenvolupadors que treballen en aquest idioma.

Les “Biblioteques de Sistema” d’un treball executable inclouen res, a part de l’obra en el seu conjunt, que (a) s’inclou en la forma normal d’envasat d’un component principal, però que no és part d’aquest component principal, i ( b) només serveix per permetre l’ús de l’obra amb aquest component principal, o per implementar un Interfície Estàndard per al qual una aplicació està disponible al públic en forma de codi font. Un “component principal”, en aquest context, significa un important component essencial (nucli, sistema de finestres, etc.) del sistema operatiu específic (si existeix) en la qual s’executa el treball executable, o un compilador utilitzat per produir l’obra , o un intèrpret del codi objecte utilitzat per executar-lo.

La “Font Corresponent” d’un treball en forma de codi objecte significa tot el codi font necessari per a generar, instal·lar, i (per a un treball executable) executar el codi objecte i modificar el treball, incloent seqüències d’ordres per controlar aquestes activitats. No obstant això, no inclou el Sistema de Biblioteques de l’obra, o eines de propòsit general o programes gratuïts disponibles en general que s’utilitzen sense modificacions en la realització d’aquestes activitats, però que no formen part de l’obra. Per exemple, la Font Corresponent inclou els arxius de definició d’interfície associats amb arxius d’origen per al treball, i el codi font de les biblioteques compartides i subprogrames enllaçats dinàmicament que el treball s’ha dissenyat específicament per a exigir, com per la comunicació de dades intrínseca o el control de flux entre aquests subprogrames i altres parts de l’obra.

La Font Corresponent no cal que inclogui res que els usuaris poden regenerar automàticament d’altres parts de la Font Corresponent.

La Font Corresponent d’un treball en codi font és aquest mateix treball.

2. Permisos bàsics

S’atorguen tots els drets concedits en virtut d’aquesta llicència pel terme dels drets d’autor en el Programa, i són irrevocables sempre que es compleixin les condicions establertes. Aquesta Llicència afirma explícitament el seu permís il·limitat per a executar el Programa sense modificacions. El resultat de l’execució d’un treball emparat està cobert per aquesta llicència només si la sortida, pel seu contingut, constitueixi un treball emparat. Aquesta Llicència reconeix els seus drets d’ús raonable o altre equivalent, segons el que disposa la llei de drets d’autor.

Vostè pot fer, executar i difondre treballs emparats que no distribueixi, sense condicions, sempre que la seva llicència queda d’una altra manera en vigor. Podeu traspassar treballs emparats a tercers amb l’únic propòsit que ells facin modificacions exclusivament per a vostè, o li proporcionen instal·lacions per executar aquests treballs, sempre que compleixi amb els termes d’aquesta llicència en la transmissió de tots els materials per als quals no controles els drets d’autor. Aquells fent així o córrer els treballs coberts per a vostè ha de fer exclusivament en el seu nom, sota la seva direcció i control, en els termes que els prohibeixin realitzar còpies del seu material amb drets d’autor fora de la seva relació amb vostè.

Transmetre en qualsevol altra circumstància es permet únicament sota les condicions indicades a continuació. Sublicencia no està permès; secció 10 ho fa innecessari.

3. Protecció de Drets Legals Usuaris enfront de Lleis contra l’elusió

Cap treball emparat ha de considerar-se part d’una mesura tecnològica efectiva sota qualsevol llei aplicable que compleixi les obligacions que li imposa l’article 11 del tractat de copyright WIPO adoptat el 20 de desembre de 1996, o lleis similars que prohibeixen o restringeixen la burla de tals mesures .

Quan distribueixi un treball emparat, renúncia a qualsevol poder legal per prohibir l’elusió de mesures tecnològiques en la mesura tals burles es realitzin en exercici de drets sota aquesta Llicència respecte al treball emparat, i vostè renúncia qualsevol intenció de limitar el funcionament o modificació de la treballar com un mitjà de fer complir, en contra dels usuaris de l’obra, els seus drets legals o de tercers per prohibir l’elusió de mesures tecnològiques.

4. Distribució de còpies literals

Podeu traspassar còpies literals del codi font del programa tal i com el rebeu, en qualsevol mitjà, sempre que l’adequada i ben visible publique en cada còpia un anunci de copyright; mantenir intactes tots els avisos que indiquen que aquesta Llicència i qualsevol terme no permissives afegit d’acord amb la secció 7 s’apliquen al codi; mantenir intactes tots els avisos de l’absència de cap garantia i donar a tots els destinataris una còpia d’aquesta llicència juntament amb el programa.

Pot cobrar qualsevol preu o cap preu per cada còpia que distribueixi, i podrà oferir suport o garantia de protecció per a un honorari.

5. Distribució de Versió modificada de Codi

Podeu traspassar un treball basat en el Programa, o les modificacions per produir-lo a partir del Programa, en forma de codi font sota els termes de l’article 4, sempre i quan també les següents condicions:

 1. El trabajo debe incluir avisos destacados indicando que usted lo ha modificado y dando una fecha pertinente.
 2. El trabajo debe incluir avisos destacados indicando que es liberado bajo esta Licencia y cualquier condición añadida en virtud del artículo 7. Este requisito modifica el requisito de la sección 4 de “mantener intactos todos los avisos”.
 3. Debe licenciar toda la obra, en su conjunto, bajo esta licencia a cualquier persona que esté en posesión de una copia. Por tanto, esta Licencia se aplicará junto con cualquier sección 7 términos adicionales aplicables, a la totalidad de la obra, y todas sus partes, con independencia de la forma en que se empaquetan. Esta licencia no da permiso para licenciar la obra de cualquier otra manera, pero no se anula dicho permiso si usted ha recibido por separado.
 4. Si el trabajo tiene interfaces de usuario interactivos, cada uno debe mostrar Avisos Legales Apropiados; Sin embargo, si el Programa tiene interfaces interactivos que no muestran Avisos Legales Apropiados, su trabajo no necesita que lo hagan. Una recopilación de un trabajo amparado con otros trabajos separados e independientes, que no son por sus extensiones naturales del trabajo amparado, y que no se combinan con él como para formar un programa más amplio, en o sobre un volumen de almacenamiento o distribución medio, se llama un “agregado” si la recopilación y su copyright resultante no se utilizan para limitar el acceso o los derechos legales de los usuarios de la compilación más allá de lo que permiten las obras individuales. La inclusión de un trabajo amparado en un paquete no hace esta licencia se aplique a las otras partes del conjunto.

6. Distribució No Font

Podeu traspassar un treball emparat en forma de codi objecte sota els termes de les seccions 4 i 5, sempre que també distribueixi les Fonts Corresponents màquina, d’acord amb els termes d’aquesta llicència, en una de les següents maneres:

 1. Distribuir el código objeto en, o embebido en, un producto físico (incluyendo medios de distribución físicos), acompañado de las Fuentes Correspondientes en un medio físico duradero utilizado habitualmente para el intercambio de software.
 2. Distribuir el código objeto en, o embebido en, un producto físico (incluyendo medios de distribución físicos), acompañado de una oferta por escrito, válida durante al menos tres años y válida durante el tiempo que usted ofrece piezas de repuesto o de atención al cliente para que modelo del producto, para dar cualquier persona que posea el código objeto, ya sea (1) una copia de la Fuente Correspondiente para todo el software en el producto que está cubierta por esta Licencia, en un medio físico duradero habitual para el intercambio de software, por un precio no más que su costo razonable de realizar físicamente las fuentes, o (2) acceso para copiar las fuentes correspondientes desde un servidor de red sin coste.
 3. Distribuir copias individuales del código objeto junto con una copia de la oferta por escrito para proporcionar la Fuente Correspondiente. Esta alternativa se permite sólo ocasionalmente y no comercial y sólo si usted recibió el código objeto con tal oferta, de acuerdo con el inciso 6b.
 4. Distribuir el código objeto ofreciendo acceso desde un lugar determinado (gratuitamente o por un cargo), y ofrecer acceso equivalente a las Fuentes Correspondientes de la misma manera por el mismo lugar sin cargo adicional. Usted no tiene que requiere receptores para copiar las Fuentes Correspondientes junto con el código objeto. Si el lugar para copiar el código objeto es un servidor de red, la Fuente Correspondiente puede estar en un servidor diferente (gestionado por usted o un tercero) que soporta instalaciones de copia equivalentes, siempre que mantenga instrucciones claras junto al código objeto diciendo dónde encontrar la Fuente Correspondiente. Independientemente de qué servidor aloja las Fuentes Correspondientes, usted seguirá obligado a asegurar que está disponible durante todo el tiempo que sea necesario para satisfacer estos requisitos.
 5. Distribuir el código objeto mediante la transmisión punto a punto, siempre que informe a otros usuarios dónde se ofrecen el código objeto y las Fuentes Correspondientes de la obra al público en general sin costo alguno en la subcláusula 6d.

Una part separable del codi objecte, el codi font està exclòs de les Fonts Corresponents com a Biblioteca de Sistema, no necessita ser inclòs en la transmissió de l’obra de codi objecte.

Un “Producte d’Usuari” és (1) un “producte de consum”, el que significa que qualsevol propietat personal tangible que normalment s’utilitza per a propòsits familiars, personals o domèstics, o (2) qualsevol cosa dissenyada o venuda per a la seva incorporació a un habitatge. Per determinar si un producte és un producte de consum, els casos dubtosos es resoldran en favor de la cobertura. Per a un producte particular, rebuda per un usuari en particular, “que s’utilitza normalment” es refereix a un ús típic o comú d’aquest tipus de producte, independentment de la situació de l’usuari particular o de la manera en què l’usuari particular utilitza realment o d’espera o s’espera que utilitzar, el producte. Un producte és un producte de consum independentment de si el producte té usos substancials comercial, industrial o de consum no, llevat que aquests usos representin l’única forma possible d’utilitzar el producte.

“Informació d’instal·lació” per a un Producte d’Usuari significa qualsevol dels mètodes, procediments, claus d’autorització o altra informació necessaris per instal·lar i amb petites modificacions d’un treball emparat en aquest Producte d’Usuari a partir d’una versió modificada de la seva Font Corresponent . La informació ha de ser suficient per assegurar que el funcionament continu del codi objecte modificat en cap cas o intromissió pel sol fet d’haver estat modificat.

Si vostè transmet una obra de codi objecte sota aquesta secció en, o amb, o específicament per al seu ús en, un producte d’usuari, i el transport es produeix com a part d’una transacció en la qual el dret de possessió i ús del Producte de Usuari es transfereix a la destinatari a perpetuïtat o per un període determinat (independentment de com es caracteritza la transacció), la Font Corresponent transmesa en virtut d’aquesta secció ha d’anar acompanyada de la Informació de la instal·lació. Però aquest requisit no s’aplica si ni vostè ni cap tercer conserva la possibilitat d’instal·lar el codi objecte modificat en el Producte d’usuari (per exemple, el treball ha estat instal·lat en la ROM).

El requisit de proporcionar informació d’instal·lació no inclou un requisit per a continuar proporcionant servei de suport, garantia, o actualitzacions per a un treball que ha estat modificat o instal·lat pel destinatari, o per al Producte d’Usuari en què ha estat modificat o instal·lat. Accés a una xarxa pot ser denegat quan la pròpia modificació afecti materialment i de forma adversa el funcionament de la xarxa o violi les regles i protocols per a la comunicació a través de la xarxa.

Corresponent Font va transmetre, i Informació de la instal·lació prevista, d’acord amb aquesta secció ha d’estar en un format que es documenta públicament (i amb una implementació disponible per al públic en forma de codi font), i ha de requerir cap clau o contrasenya especial per el desembalatge, la lectura o còpia.

7. Condicions addicionals

“Permisos Addicionals” són condicionaments que amplien els termes d’aquesta Llicència permetent excepcions a una o més de les seves condicions. Els permisos addicionals que són aplicables a tot el programa es tractaran com si estiguessin inclosos en aquesta Llicència, en la mesura que són vàlides sota la llei aplicable. Si els permisos addicionals s’apliquen només a una part del Programa, aquesta part es pot utilitzar per separat sota els permisos, però el Programa complet seguiria estant afectat per aquesta Llicència amb independència dels permisos especials.

Quan distribueixi una còpia d’un treball emparat, és possible que a la seva opció eliminar qualsevol permís addicional d’aquesta còpia, o de qualsevol part d’ella. (Permisos addicionals poden ser escrits per requerir la seva pròpia eliminació en certs casos quan es modifica el treball.) Vostè pot establir permisos addicionals en material afegit per vostè a un treball emparat, per al qual té o pot atorgar un permís apropiat de drets d’autor .

No obstant qualsevol altra disposició d’aquesta Llicència, per al material que afegiu a un treball emparat, vostè pot (si està autoritzat pels propietaris dels drets d’autor d’aquest material) extendre les condicions d’aquesta Llicència amb els termes:

 1. Ausencia de garantía o limitación de responsabilidad diferente de los términos de los artículos 15 y 16 de esta Licencia
 2. Obligación de mantener determinados avisos legales razonables o atribuciones de autoría en el material o en los Avisos Legales Correspondientes mostrados por los trabajos que lo contengan
 3. Prohibir la tergiversación del origen de ese material, o requerir que las versiones modificadas de este tipo de material marcados en formas razonables distintas de la versión original
 4. Limitar el uso con fines publicitarios de los nombres de los autores o de los materiales
 5. Negarse a ofrecer derechos bajo la ley de marcas para el uso de algunos nombres comerciales, marcas registradas, o marcas de servicio
 6. Exigir la indemnización de los licenciantes y autores de ese material por cualquier persona que distribuya el material (o versiones modificadas del mismo) con obligaciones contractuales de responsabilidad para el receptor, para cualquier responsabilidad que estas obligaciones contractuales impongan directamente sobre los licenciantes y autores.

Todos los demás términos adicionales no-permisivas son consideradas “otras restricciones” en el sentido del artículo 10. Si el Programa, tal como usted lo recibió, o cualquier parte de ella, contiene un aviso indicando que se rige por esta Licencia junto con un término que es una restricción adicional, usted puede quitar ese término. Si un documento de licencia contiene una restricción adicional pero permite la renovación de licencias o de transporte bajo esta Licencia, puede añadir a un material de trabajo cubierto regido por los términos de ese documento de licencia, siempre que la restricción no se mantenga dicha renovación de licencias o de transporte.

Si afegiu termes d’un treball emparat d’acord amb aquesta secció, s’ha de col·locar, en els arxius d’origen pertinents, una declaració dels termes addicionals que s’apliquen a aquests arxius, o un avís que indica on trobar els termes aplicables.

Els termes addicionals, permissives o no permissives, poden ser expressades en la forma d’una llicència per escrit separat, o estableixen com a excepcions; els requisits anteriors s’apliquen en tots dos sentits.

8. Terminació

Vostè no pot distribuir o modificar un treball emparat llevat del que disposa expressament en aquesta llicència. Qualsevol intent en cas contrari es propagui o modificar és nul, i acabarà automàticament els seus drets sota aquesta Llicència (incloent qualsevol patent aconseguida seguint el paràgraf tercer de l’apartat 11).

No obstant això, si vostè deixa tota violació d’aquesta Llicència, llavors la seva llicència des del posseïdor dels drets d’autor corresponent serà restituïda (a) provisionalment, a menys que i fins que el titular del dret d’autor acaba de forma explícita i, finalment, la seva llicència , i (b) de forma permanent, si el titular del dret d’autor no per notificar-li de la violació per part d’alguns mitjans raonables abans de 60 dies després de la cessació.

D’altra banda, la seva llicència d’un titular de drets d’autor en particular es va restablir de forma permanent si el titular del copyright us notifica de la violació per part d’alguns mitjans raonables, aquesta és la primera vegada que ha rebut la notificació de la violació d’aquesta Llicència (per a qualsevol treball) d’aquest posseïdor dels drets d’autor, i curar la violació abans de 30 dies després del seu rebut de la notificació.

La terminació dels seus drets sota aquesta secció no acaba les llicències de tercers que hagin rebut còpies o drets d’acord amb aquesta Llicència. Si s’han acabat els seus drets i no reintegrats de forma permanent, vostè no qualifica per rebre noves llicències per al mateix material en virtut de l’article 10.

9. Acceptació no obligatòria per tinença de còpies

No està obligat a acceptar aquesta llicència per tal de rebre o executar una còpia del Programa. Propagació auxiliar d’un treball emparat sorgida simplement com a conseqüència de la utilització de la transmissió de punt a punt de rebre una còpia tampoc requereix acceptació. No obstant això, res més que aquesta Llicència li atorga permís per distribuir o modificar qualsevol treball emparat. Aquestes accions infringeixen els drets d’autor si no accepta aquesta Llicència. Per tant, en modificar o distribuir un treball emparat, vostè indica el seu acceptació d’aquesta Llicència per a poder fer-ho.

10. Herència automàtica de llicència per a destinataris

Cada vegada que distribueixi un treball emparat, el destinatari rep automàticament una llicència del els llicenciadors originals, per a executar, modificar i propagar aquest treball, subjecte a aquesta llicència. No és responsable d’assegurar el compliment per part de tercers amb aquesta llicència.

Una “transacció d’entitat” és un control de transaccions de transferència d’una organització, o substancialment tots els actius d’una, o subdivideix una organització, o la fusió de les organitzacions. Si la propagació d’un treball emparat sorgeix d’una transacció importants, cada part en aquesta transacció que rebi una còpia de l’obra també rep qualssevol llicències per al treball predecessor de la part interessada tenia o podia donar en el paràgraf anterior, a més d’un dret de possessió de la Font Corresponent de l’obra del seu predecessor en l’interès, si el predecessor té o pot aconseguir amb un esforç raonable.

Vostè no pot imposar cap restricció més sobre l’exercici dels drets atorgats o concedits en virtut d’aquesta llicència. Per exemple, vostè no pot imposar una quota de llicència, drets o altres càrrecs per l’exercici dels drets atorgats sota aquesta llicència, i vostè no pot iniciar un litigi (incloent una reconvenció o contrademanda en un judici), al·legant que qualsevol reivindicació de patent s’ha infringit en fer, usar, vendre, oferir en venda o importar el Programa o qualsevol part del mateix.

11. Patents

Un “col·laborador” és un titular dels drets que s’autoritza l’ús sota aquesta Llicència del Programa o un treball en què es basa el programa. El treball amb aquesta llicència es denomina “versió en col·laboració” amb el col·laborador.

“Les reivindicacions de patents essencials” d’un contribuent són tots els reclams de patents de propietat o controlades pel contribuent, ja sigui ja o adquirides amb posterioritat, que serien infringits per alguna manera, permesos per aquesta Llicència, de fer, usar o vendre la versió en col·laboració, però no inclouen reclams que es van infringir només com a conseqüència de la modificació addicional de la versió en col·laboració. Per a efectes d’aquesta definició, “control” inclou el dret de concedir subllicències de patent d’una manera consistent amb els requeriments d’aquesta Llicència.

Cada col·laborador li concedeix una llicència no exclusiva, mundial, lliure de regalies llicència de patent en virtut de les reivindicacions de patents essencials del contribuent, per fer, usar, vendre, oferir en venda, importació i d’una altra manera executar, modificar i propagar el contingut de la versió en col·laboració.

En els següents tres paràgrafs, una “llicència de patent” és qualsevol acord o compromís exprés, però denominats, no per fer complir una patent (com un permís exprés de practicar una patent o de pacte de no demanar per violació de patents). “Concedir” aquestes llicències de patent a un tercer significa arribar a aquest acord o compromís que no imposi una patent al tercer.

Si distribuïu un treball emparat, coneixent que en una llicència de patent, i la Font Corresponent de l’obra no està disponible per a qualsevol persona per copiar, de forma gratuïta i en els termes d’aquesta Llicència, a través d’un servidor de xarxa a disposició del públic o d’un altre tipus de fàcil accés significa, llavors ha o bé (1) causa la Font Corresponent a ser tan disponible, o (2) ordenar que privar-se dels beneficis de la llicència de patent per a aquest treball en particular, o (3) organitzar, de manera coherent amb el requisits d’aquesta llicència, per estendre la llicència de patent als beneficiaris aigües avall. “Sabent que confia” vol dir que vostè té coneixement efectiu que, però per a la llicència de patent, el transport de l’obra emparada en un país, o l’ús del seu receptor de l’obra emparada en un país, infringiria una o més patents existents en aquest país que té raons per creure són vàlids.

Si, en virtut de o en connexió amb una sola transacció o arranjament, vostè transporta o distribueix amb fins de transport d’un treball emparat, i atorga una llicència de patent a algunes de les parts que rep el treball cobert que els autoritzi a utilitzar, propagar, modificar o transmetre una còpia específica del treball emparat, llavors la llicència de patent que vostè atorgui s’estén automàticament a tots els destinataris de l’obra i les obres cobertes basats en ell.

Una llicència de patent és “discriminatòria” si no inclou dins l’àmbit de la seva cobertura, prohibeix l’exercici de, o està condicionada a la manca d’exercici d’un o més dels drets concedits específicament en virtut d’aquesta llicència. Vostè no pot transmetre un treball emparat si vostè és part d’un acord amb un tercer que està en el negoci de distribució de programari, sota les quals vostè fa el pagament a la tercera part sobre la base de l’extensió de la seva activitat de transport de l’obra, i en virtut del qual les subvencions tercer del partit, a cap de les parts que rebrien el treball cobert de vostè, una llicència de patent discriminatòria (a) en relació amb les còpies de l’obra coberta transmesa per vostè (o còpies fetes d’aquestes còpies), o (b) principalment per i en relació amb productes o compilacions que contenen el treball emparat específics, llevat que vostè va entrar en aquest arranjament, o que se li va concedir llicència de patent, abans del 28 de març de 2007.

Res en aquesta llicència s’interpretarà en el sentit d’excloure o limitar qualsevol llicència implícita o d’altres defenses a la infracció que d’altra manera pot estar disponible per a vostè en virtut de la llei de patents aplicable.

12. No condicionament de la llibertat de tercers

Si s’imposen condicions (ja sigui per ordre judicial, acord o altres) que contradiuen les condicions d’aquesta Llicència, no quedeu excusat de les condicions d’aquesta Llicència. Si no pot transmetre un treball emparat per tal de satisfer alhora les obligacions baix aquesta llicència i qualsevol altra obligació pertinent aleshores, com conseqüència, no pot transmetre en absolut. Per exemple, si vostè està d’acord amb els termes que obliguin a cobrar un cànon per transmetre més lluny d’aquells als quals transmetre el Programa, l’única forma de satisfer aquests termes i aquesta Llicència seria abstenir completament de distribuir el programa.

13. Ús conjunt amb la Llicència GNU Affero General Public License

No obstant qualsevol altra disposició d’aquesta Llicència, vostè té permís per enllaçar o combinar qualsevol treball cobert amb una obra llicenciada sota la versió 3 de la Llicència Pública General Affero de GNU en un sol treball combinat, i comunicar públicament l’resultant. Els termes d’aquesta Llicència seguiran aplicant-se a la part que és el treball emparat, però els requisits especials de la Llicència Pública GNU Affero General, l’article 13, en relació amb la interacció a través d’una xarxa s’aplicaran a la combinació com a tal.

14. Versions Revisades d’aquesta Llicència

La Free Software Foundation pot publicar versions revisades i / o noves de la Llicència Pública General de GNU de tant en tant. Aquestes versions noves seran semblants en esperit a aquesta versió, però poden diferir en detalls per tractar nous problemes o situacions.

Cada versió rep un nombre de versió que la distingeix. Si el Programa especifica que certa versió numerada de la Llicència pública general de GNU “o qualsevol versió posterior” s’aplica a ell, vostè té l’opció de seguir els termes i condicions, bé d’aquesta versió numerada o de qualsevol versió publicada posteriorment per la free Software Fundació. Si el programa no especifica un número de versió de la Llicència pública general de GNU, vostè pot triar qualsevol versió publicada per la Free Software Foundation.

Si el Programa especifica que un apoderat pot decidir que es poden utilitzar les futures versions de la Llicència pública general de GNU, la declaració pública d’aquest proxy de l’acceptació d’una versió permanentment l’autoritza a triar aquesta versió per al Programa.

Les versions posteriors de la llicència li pot donar permisos addicionals o diferents. No obstant això, no hi ha obligacions addicionals s’imposen a qualsevol autor o copyright titular com a conseqüència que vostè adopti una versió posterior.

15. Renúncia de garantia

NO HI HA GARANTIA PER AL PROGRAMA, EN LA MESURA PERMESA PER LA LLEI APLICABLE. Excepte quan s’indiqui d’una altra manera per escrit, els propietaris del copyright i / o altres parts proporcionen el programa “TAL QUAL” SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITES, incloent però no limitant-LES GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ I APTITUD PER UN FI PARTICULAR. EL RISC QUE FA A LA QUALITAT I EL ACOMPLIMENT DEL PROGRAMA ÉS AMB VOSTÈ. SI EL PROGRAMA TÉ UN ERROR, ASSUMIREU EL COST DE QUALSEVOL SERVEI, REPARACIÓ O CORRECCIÓ.

16. Limitació de responsabilitat

EN CAP CAS, llevat que ho requereixi la legislació aplicable o hagi estat acordat per escrit, cap propietari del copyright ni cap altra part que MODIFICA I / O TRANSMET EL PROGRAMA COM PERMÈS AMUNT, SERÀ RESPONSABLE DAVANT VOSTÈ PER DANYS, INCLOSOS ELS GENERAL, ESPECIAL , ACCIDENTAL o CONSEQÜENT DANYS DERIVATS dE l’ÚS o LA INCAPACITAT D’UTILITZAR eL pROGRAMA (INCLOENT però no limitant-LA PÈRDUA dE DADES, DADES CONSIDERATS PÈRDUES inexacta o sofertes per vostè o per terceres parts oa un error del programa al funcionar amb qualsevol altre programa) , FINS I TOT SI anomenat propietari o altra part ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

17. La interpretació de les seccions 15 i 16

Si la renúncia de garantia i limitació de responsabilitat descrita anteriorment no es pot donar efecte legal local d’acord als seus termes, la revisió dels tribunals s’aplicarà la llei local que més s’aproxima una renúncia absoluta de tota responsabilitat civil en relació amb el Programa , llevat que una garantia o assumpció de responsabilitat acompanya una còpia del programa a canvi d’una tarifa.

FI DELS TERMES I CONDICIONS

Com podeu aplicar aquests termes als seus nous programes

Si desenvolupeu un programa nou, i voleu que tingui la màxima utilitat per al públic, la millor manera d’aconseguir-ho és convertint-lo en programari lliure que tothom podrà redistribuir i modificar d’acord amb aquests termes.

Per fer-ho, afegiu els avisos següents al programa. El més segur és afegir-los al principi de cada fitxer font per afirmar amb major eficàcia l’absència de garantia; A més cada fitxer hauria de tenir com a mínim la línia de “copyright” i un indicador a on pot trobar la nota sencera.

 Copyright (C) <any>
Aquest programa és programari lliure: podeu redistribuir i / o modificar-lo
  sota els termes de la Llicència Pública General GNU publicada per
  la Free Software Foundation, bé de la versió 3 de la Llicència, o
  (A la seva elecció) qualsevol versió posterior.
Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil,
  però sense cap garantia; ni tan sols la garantia implícita de
  COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ A UN FI PARTICULAR. mireu el
  GPL per a més detalls.
Hi hauria d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General de GNU
  juntament amb aquest programa. Si no és així, consulteu <http://www.gnu.org/licenses/>.
  Poseu-hi informació sobre com contactar amb vostè per correu electrònic i postal.

Si el programa es interactivo, haga que muestre un pequeño anuncio como el siguiente, cuando comienza a funcionar en modo interactivo:

<Programa> Copyright (C) <año> <nombre del autor>
  Este programa viene con ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para más detalles, escriba 'show w'.
  Esto es software libre, y le invitamos a redistribuirlo
  bajo ciertas condiciones; escriba 'show c' para más detalles.

Les instruccions hipotètiques `mostra g ‘i` mostra c’ haurien de mostrar les parts escaients de la llicència pública general. Per descomptat, les ordres del seu programa podrien ser diferents; per a una interfície gràfica d’usuari, s’utilitza un “about box”.

Vostè també ha d’aconseguir que el seu empleat (si treballeu de programador) o empresa, si s’escau, a signar una “renúncia de copyright” pel programa, si cal. Per obtenir més informació sobre això, i com aplicar i seguir la GNU GPL, consulteu http://www.gnu.org/licenses/

Informació de gnu.org

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Skip to content