Crear un plugin per al panell d’administració de WordPress

1. Primer han de crear una carpeta anomenada instruccions dins de wp-content / plugins

2. Després crein dins d’aquesta un arxiu anomenat instrucciones.php i insereixin aquest codi genèric on es poden personalitzar les opcions ratllades.

Manteniment i seguretat

<?php
/*
Plugin Name: Nombre de la App
Plugin URI: http://programador.carlosruizzaragoza.com/
Description: Para crear una app con html, java, ajax, php… en el backend de WordPress
Version: 1.0
Author: Carlos Ruiz Zaragoza
Author URI: http://programador.carlosruizzaragoza.com
License: GPLv2
*/
add_action(‘admin_menu’, ‘my_plugin_menu’);

function my_plugin_menu() {
add_menu_page( ‘Instrucciones’, ‘Nombre de la App’, ‘edit_posts’, ‘instrucciones’, ‘my_plugin_options’ );
}

function my_plugin_options() {
if (!current_user_can(‘edit_posts’)) {
wp_die( __(‘No tiene suficientes permisos para acceder a esta página.’) );
} ?>
<div class=”wrap”>
<h1>Nombre de la App</h1>
<!– Aquí va todo el código HTML que preciséis –>
<a href=”https://carlosruizzaragoza.com/trabajos-realizados/” title=”Abrir Aplicación en nueva pestaña” target=”_blank” >Abrir enlace en pantalla completa</a>
<iframe src=”https://carlosruizzaragoza.com/trabajos-realizados/” width=”100%” height=”600px”>Cargando…</iframe>
</div>
<?php }
?>

3.Guardar l’arxiu i activar el plugin

VISTA FINAL DEL PLUGIN ACTIU

Crear un plugin de wordpress

Poden descarregar els arxius directament en el següent enllaç i pujar-los al seu directori plugins dins de la seva instal.lació de wordpress (carpeta wp-content) després d’haver editat el contingut i afegit el html que desitgin executar.

Descarregar Plugin per panell d’administració programable en html aquí

Recordin d’activar el plugin a la secció d’administració de plugins perquè es pugui accedir des del menú d’administració de wordpress.

Per contactar amb nosaltres poden utilitzar el formulari de contacte o enviar un missatge directament amb el seu gestor de correu preferit a l’email: informatica@carlosruizzaragoza.com

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Ves al contingut