¿Passar la validació W3C?

Worl Wide Web Consortium W3CLes “World Wide Web Consortium”, abreujat W3C, és un consorci internacional que produeix recomanacions i estàndards que asseguren el creixement de la web a llarg termini

Vikipedia

Definició W3C

Explicat amb les meves pròpies paraules és una sèrie de regles que ens garanteixen que les aplicacions web desenvolupades seguint aquests estàndards podran ser interpretades en tots els dispositius correctament i visionades d’igual forma, ens garanteixen que podran ser impresos o llegits per persones discapacitades que utilitzen perifèrics especials , alguns dels quals només funcionen amb aquestes regles W3C.

Moltes de les pàgines que es troben a internet que no passen la validació W3C són pràcticament il·legibles per exemple per a invidents que utilitzen aquest tipus de perifèrics per a llegir les pàgines web

¿Cal passar la validació W3C?

Si no ens importa que les pàgines web no es puguin imprimir correctament i que només es pugui imprimir mitjançant impressió directa amb el navegador o que els impedits puguin llegir correctament el contingut del nostre lloc … no cal comprovar la validació W3C; si no ens importa que els continguts de la nostra web no es mostrin perfectament en tots els dispositius, ja siguin tablets, mòbils smartphones o iphones, ipads, etc … no cal ni tan sols preocupar-se a continuar llegint aquest tema d’aquesta guia per millorar el posicionament; però … això dóna un puntet més per tenir un lloc web optimitzat i millor posicionat.

Indexació

Tot comença amb la indexació d’una pàgina web; el bot de Google (Spier que indexa pàgines web) o de qualsevol cercador visita la nostra web per indexar una a una totes les pàgines que pugui i repassa tot el contingut que pot llegir, ho interpreta i processa amb diverses interpretacions, comprova més de 250 paràmetres inclosa la sintaxi de totes i cadascuna de les pàgines que va indexant. Finalment la indexa per als resultats SERP i la classifica depenent d’aquests paràmetres.

¿Quant importa la validació W3C?

Només Google sap quant valor té cadascuna d’aquestes més de 250 consideracions i nosaltres els usuaris o “SEOS” (pobres mortals) només podem fer proves, obtenir resultats, anotar-los i comparar-los per confeccionar teories i estratègies per aconseguir els millors resultats per posicionar cada pàgina d’un web.

¿Com saber si una pàgina passarà la validació W3C quan sigui indexada?

Hi ha diverses pàgines a internet on podem introduir la URL d’una pàgina web i comprovar si aquesta pàgina passa la validació o té errors de sintaxi o advertències.

Com corregir-ho

Aquestes pàgines generalment ens informen d’on es troba l’error de sintaxi o l’advertència, probablement cap en espanyol, però no resulta massa complicat d’entendre o en tot cas de traduir amb alguna web de traducció o amb el propi Google Chrome

Generalment sota de cada error o advertència a la validació W3C trobarem una pista o recomanació per saber què cal canviar en el codi i corregir-ho. Després només es tracta de buscar en el codi del web pressionant “Control + U” i trobar la línia afectada, ubicar-la a la nostra web i corregir-ho.

Aquest procés cal repetir per a cada un dels errors de validació W3C però moltes vegades un error genera altres errors i corregint un poden desaparèixer altres; sembla complicat però no ho és tant … si no voleu complicar, en cas de trobar errors i voler corregir-vosaltres mateixos recomano començar pel primer i anar corregint un per un de forma descendent.

Diferència entre advertències (warning) i errors (error)

Un error és un problema de sintaxi, un ús inadequat d’algun paràmetre, codis obsolets que poden ocasionar problemes de visualització …

Un advertiment no és un error de validació però ens informa que alguna cosa podria estar millor, per exemple si s’està utilitzant una icona no estàndard com un sobre (carta) que apareix amb un efecte CSS en posar el ratolí sobre el botó d’enviar en un formulari de contacte. En aquest cas rebríem un advertiment indicant que aquesta icona no pot ser llegit correctament des d’alguns perifèrics que utilitzen els cecs per poder llegir pàgines web. Possiblement el validador no ofereixi tants detalls del perquè d’aquesta advertència però sí que ens mostra pistes que podem utilitzar per buscar a internet, en fòrums, blocs, etc i trobar la resposta.

Podem comprovar la validació W3C de cada pàgina web directament des de la web oficial de W3C o prement aquí

Validación W3C

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Skip to content