SIAICA Solucions informàtiques són un seguit de serveis informàtics oferts per Carlos Ruiz Zaragoza des de 2 dominis i 3 sub-dominis. Els nostres dominis web es poden trobar a les següents adreces URL:

DOMINI DE PRIMER NIVELL CARLOSRUIZZARAGOZA.COM

  • carlosruizzaragoza.com
    • siaica.carlosruizzaragoza.com (domini apuntat a un hosting gratuït per desenvolupament i depuració)

DOMINI DE SEGON NIVELL OFICIALS AMB CERTIFICAT DE SEGURETAT SSL

  • siaica.negocio.site
  • siaica.wordpress.com

Totes aquestes adreces estan diferenciades però totes relacionades amb la informàtica, ofimàtica, programació, disseny web, programació i reparacions electròniques (només al taller).

El web principal està creada el 2 idiomes (Espanyol i Català) a més d’oferir un bloc general en totes les seves seccions; La resta dels nostres dominis i subdominis disposen de blocs individuals únicament en espanyol.

Publicaciones relacionadas anterior y posterior

Skip to content