Les nostres Guies de SEO

SEO Natural y Sencillo

No cal ser programador ni matemàtic per fer SEO, el posicionament web és un conjunt de tècniques i pautes per aconseguir millorar el rànquing d’un web i per tant … les visites!

Las Llaves de Éxito

Hi ha més de 200 factors clau que afecten el posicionament de u lloc web i individualment cadascuna de les seves pàgines … Descobrir quins són i aplicar-los és el treball d’un bon SEO.

Dar en el Blanco

El més important és que els usuaris (potencials clients) trobin la web en les primeres posicions i per a això és imprescindible utilitzar les paraules correctes en el contingut de el lloc

Estrategia Natural

L’estratègia de creixement natural en un web és el mètode més segur per aconseguir l’èxit final sense riscos de penalitzacions que arriben a el punt d’eliminar el lloc web dels resultats de cerca

 

El SEO Natural de SIAICA Solucions Informàtiques

El Bloc s’ha anat creant a poc a poc, gràcies a les proves realitzades en diferents dominis i subdominis de prova adquirits especialment per a comprovar el comportament dels cercadors enfront de diferents tècniques de posicionament per descobrir quals són més eficaços, separant totes les tècniques inútils i penalitzables de les tècniques millor acceptades anomenades ‘White SEO’

Només els programadors de Google saben que fan amb els seus algoritmes (spiders) i per això nosaltres, simples mortals, únicament podem confeccionar estratègies experimentals i anotar els resultats per tal d’agrupar les millors tècniques i rebutjar les pràctiques castigades amb el purgatori (black hat SEO)

Guía de Posicionamiento Web (SEO)

Accés a les Guies de posicionament web de SIAICA

Deixa un comentari en qualsevol entrada i deixa el teu Backlink (web) amb keyword (nom)

Skip to content